Ons onderwijs

Typisch basisschool Facet

Ons onderwijs

Op school werken we in stamgroepen. Er staat een vaste leerkracht op de groep en de leerlingen werken en leren met vriendjes en vriendinnetjes van dezelfde leeftijd.

Bij SBO Facet is elke leerling uniek.

Wij zoeken bij elk kind welke manier, tempo of leerstof het beste bij hem of haar past. We zien vooral wat kinderen kúnnen en hebben hoge verwachtingen en bieden rijke kansen. Zo kunnen kinderen het beste groeien in een veilige omgeving.

In de onderbouw observeren en stimuleren we de kinderen vooral. Zo krijgen we een beeld wat een leerling helpt en wat lastig is. Op die manier kunnen we voor elke leerling passend onderwijs bieden. Zodat het kind het beste uit zichzelf kan halen.


Voor rekenen en technisch lezen werken we vanaf groep 5 in units. De unit middenbouw (groep 5 en 6) en de unit bovenbouw (groep 7 en 8). Binnen de units zijn de kinderen ingedeeld in leerroutes. Hier krijgen zij rekenen en technisch lezen op een niveau dat aansluit bij de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

Leerroute 1 voor VMBO TL en hoger

Leerroute 2 voor VMBO BL en KL

Leerroute 3 voor praktijkonderwijs

Welke leerroute de leerling het beste kan volgen, wordt met de ouders besproken. Elk half jaar is er een evaluatie om te kijken of de leerling nog op de juiste leerroute zit.


Voor kinderen die beter leren door te doen, is er na groep 6 een praktijkgerichte groep. We doen dingen zoals tuinieren, koken en houtbewerking. Zo ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Andere vakken worden zoveel mogelijk in een bepaald thema gegeven. Dat maakt leren niet alleen gemakkelijker, maar ook leuker!

We willen dat kinderen zelfvertrouwen krijgen en goed voor zichzelf kunnen zorgen. Zo kunnen ze succes hebben op de middelbare school en in het leven.


Bij ons op school zorgen we voor een fijne sfeer waarin iedereen meetelt en zichzelf kan zijn. De Kanjertraining helpt daarbij. Het gaat over vertrouwen tussen kinderen. Vertrouwen zorgt voor rust in de klas en maakt de school gezellig. Elke week geven de juffen en meesters Kanjerlessen en doen we oefeningen. We gebruiken de Kanjertaal de hele dag, niet alleen tijdens de lessen.

Met de Kanjertraining leren kinderen hoe ze zich goed kunnen gedragen in sociale situaties. Ze herkennen gevoelens, leren ermee om te gaan en problemen op te lossen. De smileyposter is belangrijk. De groene kant is goed gedrag, waar we respectvol zijn. De rode kant is gedrag dat we niet willen. Als we daar zitten, zoeken we samen uit hoe we weer naar groen kunnen gaan.

Doelen van de Kanjertraining zijn:

 • Vertrouwen en veiligheid in de klas bevorderen
 • Sociale vaardigheden van kinderen versterken
 • Leren hoe je met pesten en ruzies omgaat
 • Bewust worden van jezelf
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Actief meedoen en samenwerken

In de school en in de klas hangen vijf afspraken:

 1. We vertrouwen elkaar.
 2. We helpen elkaar.
 3. We werken samen, niemand is de baas.
 4. We hebben plezier, niemand lacht uit.
 5. We doen mee, niemand blijft zielig.

Meer informatie staat op http://www.kanjertraining.nl.

Kanjertraining